Αποστολή εξετελέσθη

By Balafara Hunter - Sunday, April 25, 2010 No Comments

Η αμερικανική αποστολή εξετελέσθη επιτυχώς στο Ιράκ. God bless America (Ο Θεός ευλογεί την Αμερική).

Iraq, Sulaymaniyah, Rand Gallery Mall - 24 Απριλίου 2010

Πηγή: i.imgur.com

No Comment to " Αποστολή εξετελέσθη "