Η επίδραση του Λυκείου στον άνθρωπο

By Balafara Hunter - Monday, November 29, 2010 No Comments
Αντικρουόμενα είναι τα αποτελέσματα της ανεπίσημης αυτής έρευνας.

Στο πρώτο "υποκείμενο" της έρευνας είναι σαφές ότι, κάθε χρονιά που περνάει στο Λύκειο, "σβήνει" και το χαμόγελο του.

Στο δεύτερο "υποκείμενο", η αποφοίτηση από το Λύκειο, φέρνει και τη "χαρά" της παράνοιας.


Πηγή

No Comment to " Η επίδραση του Λυκείου στον άνθρωπο "