Διαμαρτυρία με γλυπτά: Η Πρόσβαση Απαγορεύεται

By Balafara Hunter - Thursday, October 7, 2010 No Comments

"Τα γλυπτά μου εστιάζουν στα εμπόδια που συναντούν οι ανάπηροι στο αστικό περιβάλλον. Ο στόχος μου είναι απλά να κάνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για την αναπηρία, χρησιμοποιώντας όχι το συμβολισμό του γλυπτού, που μας υπαγορεύει τι να σκεφτούμε, αλλά ως ένα αντικείμενο που προκαλεί σκέψη γι' αυτό το θέμα"...Ben Bostock


Πηγή

No Comment to " Διαμαρτυρία με γλυπτά: Η Πρόσβαση Απαγορεύεται "