Φωτογραφίες με διπλή ανάγνωση

By Balafara Hunter - Thursday, April 1, 2010 No Comments
Δύο είναι τα δεδομένα (facts) για μια φωτογραφία.

Το πρώτο είναι ότι "μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις" και
το δεύτερο είναι ότι μερικές φορές μια εικόνα δείχνει κάτι διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνουμε με την πρώτη ματιά. Όπως και οι πιο κάτω φωτογραφίες.
Πηγή: leprosorium.ru

No Comment to " Φωτογραφίες με διπλή ανάγνωση "