Δια βίου μάθηση...

By Balafara Hunter - Thursday, February 4, 2010 1 Comment


Γ.Παπανδρέου:"Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην δια βίου μάθηση"

Εμού του Ιδίου: "Που να τρέχεις τώρα σε φροντιστήρια κύριε Γιώργο μου. Είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Άσε μας εμάς. Δώσαμε - δώσαμε."
1 comment to ''Δια βίου μάθηση..."

ADD COMMENT
  1. ξέχασε φαίνεται ότι έχουν παγώσει τα προγράμματα εξ αποστάσεως.

    ReplyDelete